แผนที่ประเทศไทยหลังน้ำท่วมโลก

ภาพแผนที่ประเทศไทยซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ประเทศจะเหลือเพียงครึ่งเดียวหลังจากน้ำท่วมโลก หรือจากการเกิดหายนะปี 2012